Profielwerkstukken

In H45 en A56 werken leerlingen van De Lage Waard gedurende een jaar (maart - maart) aan een profielwerkstuk.
Een profielwerkstuk:

  • Bestaat uit een onderzoek over een zelfgekozen onderwerp.
  • Wordt in de regel gemaakt door een groepje van twee leerlingen.
  • Vereist per leerling een inspanning van 80 klokuren.
  • Heeft betrekking op één of meerdere vakken.
  • Wordt tijdens de 'profielwerkstukavond' in de examenklas gepresenteerd aan belangstellenden (ouders/medeleerlingen).
Suggesties voor profielwerkstukken

Voor een profielwerkstuk, dat betrekking heeft op het vak Informatica, kun je bijvoorbeeld denken aan:

  • Een onderzoek naar de verschillende (soorten van) programmeertalen die er zijn, samen met toepassingsgebieden.
  • Een onderzoek naar de geschiedenis en de ontwikkeling van het internet.
  • Een onderzoek naar de opkomst van en de techniek achter webwinkels.
  • Enzovoort...
Profielwerkstukken

Hieronder zie je een overzicht met een aantal profielwerkstukken van leerlingen.
Door op de afbeelding te klikken kun je het profielwerkstuk en de bijbehorende presentatie bekijken.

Profielwerkstuk van Remco Slager en Ruben van Uden uit VWO 6 over 'website-usability'. Profielwerkstuk van Leon Akkermans en Marnix Baars uit HAVO 5 over 'games door de jaren heen'.