Inhoud van het vak

In de bovenbouw HAVO/VWO kun je Informatica kiezen in je vakkenpakket.
Het vak Informatica is keuzeprofielvak in het profiel 'Natuur en Techniek'.
Leerlingen met een ander profiel mogen het vak Informatica kiezen in de 'vrije ruimte'.

Programma

Hoe werkt een webserver?Op de HAVO heb je drie lesuren Informatica in H4 en drie lesuren in H5. De totale studielast bedraagt 320 klokuren.
Op het VWO heb je twee lesuren informatica in A4, drie lesuren in A5 en twee lesuren in A6. De totale studielast bedraagt 440 klokuren.

Het lesprogramma Informatica bestaat uit een paar blokken:

 • Informatie en informatiesystemen.
  Tijdens dit blok bouw je in groepjes van twee leerlingen een website.
 • Hardware, besturingssystemen en netwerken.
  Tijdens dit blok maak je in groepjes van twee leerlingen een PP-presentatie over een technisch onderwerp.
 • Programmeren (in PHP of Object Pascal).
  Tijdens dit blok ontwerp je in groepjes van drie leerlingen je eigen (web)applicatie.
 • Databases en informatiemodellering
  Tijdens dit blok ontwerp je in groepjes van drie à vier leerlingen een database, die gekoppeld wordt aan een website.
 • Projectmanagement en software-engineering.
  Tijdens dit blok ga je in groepjes van 5 leerlingen aan de slag met een echt SE-project.

Het vak Informatica kent alleen een schoolexamen. Je hoeft voor het vak geen centraal schriftelijk eindexamen af te leggen.
De toetsing voor het vak bestaat voor 60% uit praktische opdrachten en projectwerk. Daarnaast wordt de theorie getoetst d.m.v. een aantal meerkeuze-toetsen achter de computer en een aantal practica.

Is Informatica alleen voor techneuten?

Bouw je eigen spel! Beslist niet!
Of je nu een creatieve, economische of technische studie gaat doen, overal heb je profijt van de lessen Informatica.

Tijdens de praktische opdrachten en tijdens het project werk je samen met andere leerlingen.
Juist verschillende interesses en talenten zijn dan van groot belang:

 • Ben je creatief? Kun je een verhaallijn of een mooi grafisch ontwerp voor je rekening nemen?
 • Heb je feeling voor programmeren of het ontwerpen van een database?
 • Heb je capaciteiten om je op te werpen als documentmanager of projectleider?

Leerlingen, die goed kunnen samenwerken, creatief zijn en niet schrikken van een klein beetje 'code', kunnen zich helemaal uitleven tijdens de lessen Informatica.