GameMaker

GameMaker een freeware ontwikkeltool voor 2D-spellen In de examenklassen Havo 5 en Atheneum 6 doorlopen alle leerlingen in groepjes van vijf een volledig Software Engineerings project.
De projectgroepen schrijven een:

  • Projectplan
  • Software Requirements document
  • Functioneel ontwerp document
  • Testrapport
  • Gebruikershandleiding

Een mogelijke invulling van het project bestaat uit het bouwen van een 2D-computerspel, waarbij gebruik wordt gemaakt van de freeware ontwikkelomgeving GameMaker.
Deze ontwikkelomgeving kun je downloaden via:

www.game-maker.nl

Praktische opdrachten

Hieronder zie je een overzicht met een aantal werkstukken van groepjes leerlingen.
Door op de afbeelding te klikken kun je het spel downloaden en uitproberen.